linkedIn Cision

Investerare

Här finns Emilshus finansiell information för kapitalmarknad, aktieägare, investerare samt andra intressenter. Vi publicerar löpande relevant information i enlighet med gällande lagstiftning och tillämpliga delar av Nasdaq Stockholms regelverk och Svensk kod för bolagsstyrning.

Kalendarium

  10 feb 2022 Bokslutskommuniké 2021

  23 mar 2022 Årsredovisning 2021 v. 12

  31 mar 2022 Avstämningsdag för utdelning till preferensaktieägare (1)

Finansiell information Finansiell information

Finansiell information

Läs mer
Företagsobligation Företagsobligation

Företagsobligation

Läs mer
Bolagsinformation Bolagsinformation

Bolagsinformation

Läs mer

Prenumerera på rapporter och pressmeddelanden

Kontaktpersoner

 • Jakob Fyrberg

  Jakob Fyrberg, VD
  Direkt: ‭0383-212 05
  Mobil: 0705-93 95 96
  Skicka e-post

 • Jonas Karlsson

  Jonas Karlsson, CFO
  Direkt: 0383-212 01
  Mobil: 0736-00 74 81
  Skicka e-post