linkedIn Cision

Bolagsinformation

Emilshus styrelse och ledning verkar för att Emilshus ska vara en affärsmässig och trygg aktör med ett högt förtroende och motsvara de förväntningar som kapitalmarknad, aktieägare, investerare samt andra intressenter har på bolaget. Vi publicerar löpande information i enlighet med gällande lagstiftning, Nasdaq Stockholms regelverk och Svensk kod för bolagsstyrning.

Styrelse Styrelse

Styrelse

Visa styrelsen
Ledning Ledning

Ledning

Visa ledning
Bolagsordning Bolagsordning

Bolagsordning

Öppna PDF
Aktieägare Aktieägare

Aktieägare

Visa aktieägare