linkedIn Cision

Styrelse

Styrelsen i Emilshus består av fyra ordinarie ledamöter med Johan Ericsson som ordförande. Styrelseledamöterna har tillsammans mycket bred bakgrund och kompetens inom flera områden vilket även bidrar till att ge bolaget ett starkt lokalt och regionalt nätverk på styrelsenivå. De långsiktiga och strategiska besluten för Emilshus fattas gemensamt av styrelsen och ledningen.

Johan Ericsson

Styrelseordförande Johan Ericsson Mobil: 070-544 00 00
johan.ericsson@emilshus.com

Tidigare koncernchef för Catella AB, har flera styrelseposter inom fastighetsbranschen, däribland som styrelseordförande för SHH Bostad AB respektive Nyfosa AB och som styrelseledamot i bl.a. Brinova Fastigheter. VD i Logistea AB och Solnaberg Property AB.

Antal aktier i bolaget 120 000 via Castar Europe.

Liselotte Hjorth

Styrelseledamot Liselotte Hjorth

Pågående uppdrag som Styrelseordförande White Intressenter och Eastnine. Styrelseledamot Hoist Finance, Rikshem, Ativo Finans, BNP Paribas Real Estate Invest­ment Management Germany samt Brunswick Real Estate Capital Advisory.

Tidigare verksam inom SEB som vice VD, koncernkreditchef och globalt ansvarig för fastigheter.

Antal aktier i bolaget 30 601

Jakob Fyrberg

Styrelseledamot Jakob Fyrberg

VD för Emilshus. Tidigare VD för Heimstaden Projektutveckling AB, grundare av Aptare Fastigheter. Jakob har tidigare arbetslivserfarenhet som affärsutvecklingsansvarig på Ikano Bostad samt som senior partner på Catella där han jobbat med fastighetsrådgivning i 15 år.

Antal aktier i bolaget Ägande via Aptare Holding

Elisabeth Thuresson

Styrelseledamot Elisabeth Thuresson

Tidigare verksam som revisor. Under en längre tid engagerad som ägare och styrelseledamot samt ekonomi och personalchef i T-Emballage AB. Styrelseledamot i Danske Banks regionstyrelse.

Antal aktier i bolaget 206 009 via Thuredagruppen.

Lars Göran Bäckvall

Styrelseledamot Lars Göran Bäckvall

Aktiv huvudägare i Norrlandspojkarnas Fastighetsaktiebolag och NP3 Fastigheter. Lars-Göran har en gedigen bakgrund från ett flertal branscher och är en framgångsrik entreprenör.

Antal aktier i bolaget Ägande via Np3 Fastigheter

Pierre Folkesson

Styrelseledamot Pierre Folkesson

Har arbetat i fastighetsbranschen i över 20 år med senaste erfarenheten inom förvaltning och förvärv på Aptare Fastigheter. VD på Carlfo Fastighets AB i Vetlanda i sex år. Fastighetskarriären inleddes på Bostaden AB som projektledare och byggherre för en rad olika projekt

Antal aktier i bolaget Ägande via Aptare Holding.