linkedIn Cision

Aktieägare

Nedan presenteras en tabell med Emilshus största aktieägare per den 30 juni 2021

Aktieägare Antal aktier A Antal aktier B Totalt antal, stamaktier Preferensaktier %

Aptare Holding AB

444 000

2 048 001

2 492 001

-

36,9%

AB Sagax

303 355

1 365 098

1 668 453

347 532

27,1%

NP3 Fastigheter AB

242 112

1 102 635

1 344 747

187 266

21,1%

ThuredaGruppen AB

41 202

185 407

226 609

-

3,4 %

Brunudden Kapital AS

30 000

151 500

181 500

-

2,6%

Castar Europe AB

24 000

110 000

134 000

-

2,6%

Investment AB Chiffonjén

12 000

76 000

88 000

 

1,1%

Loggen Invest AB

0

88 000

88 000

-

0,5%

Famkar Invest AB

12 000

49 200

61 200

-

1,0%

Canola AB

8 000

47 000

55 000

-

0,7%

Övriga

36 120

269 008

305 128

-

3,6%

Summa

1 152 789

5 491 849

6 644 638

561 798

100,0 %