linkedIn Cision

Ledning

Emilshus ledning består av fem personer. Ledningen ansvarar tillsammans med styrelsen för den övergripande affärsutveckling och ledning av Emilshus.

Jakob Fyrberg

VD sedan april 2019 Jakob Fyrberg Direkt: ‭0383-212 05
Mobil: 0705-93 95 96
jakob.fyrberg@emilshus.com

Född: 1974.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonomexamen, Högskolan i Gävle.

Nuvarande uppdrag utanför Koncernen:

Ägare, styrelseledamot och verkställande direktör i Rerum Fastigheter AB. Delägare och styrelseordförande i Aptare Holding AB. Styrelseordförande i Aptare Förvaltning AB, Bostaden Västra Götaland Intressenter Fastigheter AB och Aptare Entreprenad AB.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (senaste fem åren): Styrelseledamot i Dekundus Framsteget Trygghetsboende AB och Aptare Hygiea AB. Styrelseledamot, verkställande direktör och extern verkställande direktör i Heimstaden Projektutveckling AB. Styrelseledamot och extern verkställande direktör i Heim Kronan 1 i Luleå AB, Heimstaden ProInvest 2 AB och Heimstaden ProInvest 1 AB. Styrelsesuppleant i Bostadsrättsföreningen Vendledal och Bostadsrättsföreningen Kiosken.

Aktieinnehav i Emilshus: Inget. Jakob är dock delägare och styrelseordförande i Aptare Holding AB som innehar 4 440 000 stamaktier av serie A och 20 480 010 stamaktier av serie B.

Oberoende (enligt bestämmelserna i Svensk kod för bolagsstyrning): Inte oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller Bolagets större aktieägare eftersom Jakob är Bolagets verkställande direktör och styrelseordförande i Aptare Holding AB som kontrollerar över 10 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Jonas Karlsson

CFO sedan juli 2018. Jonas Karlsson Direkt: 0383-212 01
Mobil: 0736-00 74 81
jonas.karlsson@emilshus.com

Född: 1963.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonomexamen, Linnéuniversitetet.

Nuvarande uppdrag utanför Koncernen:

Styrelseordförande i Östers IF. Styrelseledamot i Fotbollsfastigheter i Växjö AB, Öster Arena AB och Famkar Invest AB.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (senaste fem åren): Styrelseledamot APEA Mobile Security Solutions AB. Styrelsesuppleant och CFO i Holmgrens Bil AB. Styrelsesuppleant i Holmgrens Autofinans AB, Lars Levin Bil Aktiebolag, Bilhuset Nr 1 i Helsingborg AB, Västra Frölunda Bil & Transport Center Aktiebolag, Hisingens Franska Center Aktiebolag, Bilexpo Örebro Aktiebolag, H bilförsäljning i Sisjön Aktiebolag, Göteborgs Transportbils Center AB, RJL Älghunden 4 AB, Frölunda Bilcenter AB, Göteborgs Bilfinans AB, Nivika Lokal AB, Nivika Arkadien AB, Stena Fastigheter Rud 51:10 AB, Holmgrens Bil i Göteborg AB, Nivika Handelsfastigheter AB, Nivika Holding AB, Nivika Sandstenen AB, Nivika Industrifastigheter AB, HBS Bilhandel i Växjö AB, HBS Bilhandel i Skövde AB, HBS Bilservice i Helsingborg AB och Vetlanda Centrumfastigheter AB. CFO i Aptare Holding B.

Aktieinnehav i Emilshus: 120 000 stamaktier av serie A och 492 000 stamaktier av serie B (genom bolag). Jonas är även extern firmatecknare i Aptare Holding AB som innehar
4 440 000 stamaktier av serie A och 20 480 010 stamaktier av serie B.

Pierre Folkesson

Projektchef sedan juli 2018 TF Fastighetschef Pierre Folkesson Direkt: 0383-212 03
Mobil: 070-632 17 08
pierre.folkesson@emilshus.com

Född: 1971.

Huvudsaklig utbildning:

Nuvarande uppdrag utanför Koncernen:

Ägare, styrelseledamot och verkställande direktör i Nästagård Fastigheter AB. Ägare och styrelseledamot i Pierre Folkesson Invest AB. Delägare och styrelseledamot i Byggbolaget i Vetlanda AB, Backseda Fastighets AB, Aptare Förvaltning AB, Aptare Holding AB, Aptare Entreprenad AB, Bostaden Västra Götaland Intressenter Fastigheter AB, Byggbo Hus AB och Byggbo i Vetlanda AB. Delägare och styrelsesuppleant i Granbackens Fastighets AB och Fastighets AB Kiosken i Vimmerby.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (senaste fem åren): Styrelseordförande i Cafono Holding AB. Styrelseordförande
och styrelsesuppleant i Vetlanda Hotellfastigheter AB. Styrelseledamot i Centralhotellet i Vetlanda AB, Dekundus Framsteget Trygghetsboende AB och Carlfo Holding AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Östanå i Vetlanda Fastighets AB och Aptare Hygiea AB. Styrelsesuppleant i Cafono Bar & Ät i Vetlanda AB och Vetlanda Resecentrum Fastighets AB.

Aktieinnehav i Emilshus: Inget. Pierre är dock delägare och styrelseledamot i Aptare Holding AB som innehar 4 440 000 stamaktier av serie A och 20 480 010 stamaktier av serie B.

Oberoende (enligt bestämmelserna i Svensk kod för bolagsstyrning): Inte oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller Bolagets större aktieägare eftersom Pierre är projektchef i Bolaget och styrelseledamot i Aptare Holding AB som kontrollerar över 10 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Lisa Johansson

Hållbarhetsansvarig sedan april 2021 Lisa Johansson Direkt: 0383-212 16
Mobil: 070-552 12 16
lisa.johansson@emilshus.com

Född: 1989.

Huvudsaklig utbildning: Juristexamen, Stockholms universitet.

Nuvarande uppdrag utanför Koncernen:

Styrelseledamot i Östers idrottsförening.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (senaste fem åren): Delägare och styrelseordförande i Mäklarcentrum Syd AB. Styrelseledamot i Bostadsrättsföreningen Hörnet 2.

Aktieinnehav i Emilshus: Inget.

Helen Arvidsson

Redovisningschef sedan september 2021 Helen Arvidsson Direkt: 0383-212 22
Mobil: 076-772 12 22
helen.arvidsson@emilshus.com

Född: 1976.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonomexamen, Växjö universitet.

Nuvarande uppdrag utanför Koncernen:
Inga.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (senaste fem åren):
Vice VD och ansvarig för finans, HR, IT och säljstöd på Abena AB, Group CFO på APP Rockstar Equity AB samt Finans- och IT-chef på KF Göta.

Aktieinnehav i Emilshus: Inget.

*Aktieinnehav efter beslutad aktiesplit.