linkedIn Cision

Revisor

Revisorn har i uppgift att granska Emilshus årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens och VDs förvaltning. Vid årsstämman 2021 utsågs Ernst & Young Aktiebolag med Mikael Ikonen utsedd som huvudansvarig.