linkedIn Cision

Styrelse

Styrelsen i Emilshus består av sex ordinarie ledamöter med Johan Ericsson som ordförande. Styrelseledamöterna har tillsammans mycket bred bakgrund och kompetens inom flera områden vilket även bidrar till att ge bolaget ett starkt lokalt och regionalt nätverk på styrelsenivå. De långsiktiga och strategiska besluten för Emilshus fattas gemensamt av styrelsen och ledningen.

Johan Ericsson

Styrelseordförande sedan september 2018 Johan Ericsson

Född: 1951.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm.

Nuvarande uppdrag utanför Koncernen: Styrelseordförande i Aktiebolaget Oscar Robur, Castar Europe AB, Konstmässan Market AB, SHH Bostad AB (publ), Market Art Fair Intressenter AB, Nyfosa AB, Prinsessan Estelles Kulturstiftelse och Torekovs Kulturstiftelse. Styrelseledamot i Torekov By AB och Brinova Fastigheter AB (publ). Extern verkställande direktör i Solnaberg Property AB (publ), Solnaberg Bladet 3 PropCo AB och Logistea AB (publ).

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (senaste fem åren): Styrelseordförande i Master Training AB, SBB Importen 4 Fastighets AB, Brasil Development AB, SK Service & Leasing AB, Braheberget Holding AB och Braheberget Acquisition AB. Styrelseledamot i Konstmässan Market AB, SBG Partners AB, ACWSBGP Förvaltning i Stockholm AB och Nyfosa AB. Styrelsesuppleant i Aktiebolaget Oscar Robur och Skvalan Kompanjon AB. Extern verkställande direktör i Catena Umeå Två AB, Klockarbäcken Bildhuggaren AB och Klockarbäcken Property Investment AB (publ).

Aktieinnehav i Emilshus: 240 000 stamaktier av serie A och 1 100 000 stamaktier av serie B (genom bolag).

Oberoende (enligt bestämmelserna i Svensk kod för bolagsstyrning): Inte oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen eftersom Johan arbetar som konsult för Bolaget. Oberoende i förhållande Bolagets större aktieägare.

Liselotte Hjorth

Styrelseledamot sedan januari 2019 Liselotte Hjorth

Född: 1957.

Huvudsaklig utbildning: Ekonomexamen, Lunds universitet.

Nuvarande uppdrag utanför Koncernen:

Styrelseordförande i White Arkitekter Aktiebolag, White Intressenter AB, Eastnine AB (publ) och Brunswick Real Estate Capital Advisory AB. Styrelseledamot i Rikshem AB (publ).

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (senaste fem åren): Styrelseledamot i Ativo Finans AB, BNP Paribas Real Estate Investment Management, Hoist Finance AB (publ), HOIST Kredit Aktiebolag, Kungsleden Aktiebolag och Brunswick Real Estate Capital Advisory AB.

Aktieinnehav i Emilshus: 61 200 stamaktier av serie A och 275 410 stamaktier av serie B.

Oberoende (enligt bestämmelserna i Svensk kod för bolagsstyrning): Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Jakob Fyrberg

Styrelseledamot sedan februari 2019 Jakob Fyrberg Direkt: ‭0383-212 05
Mobil: 0705-93 95 96
jakob.fyrberg@emilshus.com

Född: 1974.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonomexamen, Högskolan i Gävle.

Nuvarande uppdrag utanför Koncernen:

Ägare, styrelseledamot och verkställande direktör i Rerum Fastigheter AB. Delägare och styrelseordförande i Aptare Holding AB. Styrelseordförande i Aptare Förvaltning AB, Bostaden Västra Götaland Intressenter Fastigheter AB och Aptare Entreprenad AB.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (senaste fem åren): Styrelseledamot i Dekundus Framsteget Trygghetsboende AB och Aptare Hygiea AB. Styrelseledamot, verkställande direktör och extern verkställande direktör i Heimstaden Projektutveckling AB. Styrelseledamot och extern verkställande direktör i Heim Kronan 1 i Luleå AB, Heimstaden ProInvest 2 AB och Heimstaden ProInvest 1 AB. Styrelsesuppleant i Bostadsrättsföreningen Vendledal och Bostadsrättsföreningen Kiosken.

Aktieinnehav i Emilshus: Inget. Jakob är dock delägare och styrelseordförande i Aptare Holding AB som innehar 4 440 000 stamaktier av serie A och 20 480 010 stamaktier av serie B.

Oberoende (enligt bestämmelserna i Svensk kod för bolagsstyrning): Inte oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller Bolagets större aktieägare eftersom Jakob är Bolagets verkställande direktör och styrelseordförande i Aptare Holding AB som kontrollerar över 10 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Elisabeth Thuresson

Styrelseledamot sedan januari 2019 Elisabeth Thuresson

Född: 1961.

Huvudsaklig utbildning: Högre ekonomisk specialkurs, Hvitfeldtska gymnasiet.

Nuvarande uppdrag utanför Koncernen:

Delägare och styrelseledamot i Thureda Gruppen AB, Östra Härads Fastighets AB, Brudabäck Fastighets AB, Vetlanda Valvet AB och Papegojtulpanen AB. Delägare och styrelsesuppleant i Archimedes Invest AB. Styrelseledamot i Friluftsfrämjandet lokalavdelning i Vetlanda och Tillväxtstiftelsen. Styrelsesuppleant i AB Boken Vetlanda och et al invest AB.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (senaste fem åren): Delägare och styrelseledamot i T-Emballage Bygg AB. Delägare och styrelseledamot i Innovexa AB. Styrelseledamot i T-Emballage Förpackning AB och Rädda Barnens lokalavdelning i Vetlanda. Styrelsesuppleant i Thureda Gruppen AB, Brudabäck Fastighets AB, Vetlanda Valvet AB och Östra Härads Fastighets AB.

Aktieinnehav i Emilshus: Inget. Elisabeth är dock delägare och styrelseledamot i Thureda Gruppen AB som innehar 412 020 stamaktier av Serie A och 1 854 070 stamaktier av serie B.

Oberoende (enligt bestämmelserna i Svensk kod för bolagsstyrning): Oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen och Bolagets större aktieägare.

Lars Göran Bäckvall

Styrelseledamot sedan oktober 2019 Lars Göran Bäckvall

Född: 1946.

Huvudsaklig utbildning: Väg- och vattenbyggnadsingenjör, Stockholms Tekniska Institut.

Nuvarande uppdrag utanför Koncernen:

Ägare, styrelseledamot och verkställande direktör i Norrlandspojkarna Aktiebolag. Delägare och styrelseledamot i NP3 Fastigheter AB, Poularde AB, Vallsundet Holding AB och Frösö Park Fastighets AB. Styrelseordförande i Poularde Consulting AB, Norrlandspojkarna Utveckling AB, Villa Norrmalm AB och Cibola AB. Styrelseledamot i Norrlandspojkarna Lokaler AB, Frösö Park Hotel AB, Förvaltnings Glimmern AB och Cibola Holding AB. Styrelsesuppleant i Kinema Sverige AB, Lusitano Cars AB, BBFV i Norrland AB och Hemstänget AB.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (senaste fem åren): Styrelseordförande i Diös Vallsundet Handelsfastigheter AB, Odenskog Industrifastigheter AB, Frösö Park Arena AB, Diös Vallsundet Mark AB och Målås Fastigheter AB. Styrelseordförande och styrelseledamot i NP2 Fastigheter Timrå AB. Styrelseordförande och styrelsesuppleant i NP2 Fastigheter Sundsvall AB. Styrelseledamot i Birsta Centrum Aktiebolag, NP8 Fastigheter Sundsvall AB, Bergsåker 5:18 AB, Norrlandspojkarna Entreprenad AB, Poularde Consulting AB, Planfast Sverige AB, Davidstad Fastigheter AB, Klövern Visby AB, Industrifastigheter i Timrå AB, NP9 Industrifastigheter Timrå AB, Nedberga AB, Triphon Capital AB, Norrlandspojkarna Utveckling AB, Peckas naturodlingar AB, Målås Fastighets AB 2 och Norrlandspojkarna Invest AB. Styrelsesuppleant i Gussjö Fastighets Aktiebolag.

Aktieinnehav i Emilshus: Inget. Lars Göran är dock delägare och styrelseledamot i NP3 Fastigheter AB som innehar 2 421 120 stamaktier av serie A, 11 026 350 stamaktier av serie B, 1 872 660 Preferensaktier och 624 220 teckningsoptioner av serie 2021:1.

Oberoende (enligt bestämmelserna i Svensk kod för bolagsstyrning): Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Inte oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare eftersom Lars Göran är styrelseledamot i NP3 Fastigheter AB som kontrollerar över 10 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Pierre Folkesson

Styrelseledamot sedan september 2019 Pierre Folkesson Direkt: 0383-212 03
Mobil: 070-632 17 08
pierre.folkesson@emilshus.com

Född: 1971.

Huvudsaklig utbildning:

Nuvarande uppdrag utanför Koncernen:

Ägare, styrelseledamot och verkställande direktör i Nästagård Fastigheter AB. Ägare och styrelseledamot i Pierre Folkesson Invest AB. Delägare och styrelseledamot i Byggbolaget i Vetlanda AB, Backseda Fastighets AB, Aptare Förvaltning AB, Aptare Holding AB, Aptare Entreprenad AB, Bostaden Västra Götaland Intressenter Fastigheter AB, Byggbo Hus AB och Byggbo i Vetlanda AB. Delägare och styrelsesuppleant i Granbackens Fastighets AB och Fastighets AB Kiosken i Vimmerby.

Tidigare uppdrag utanför Koncernen (senaste fem åren): Styrelseordförande i Cafono Holding AB. Styrelseordförande
och styrelsesuppleant i Vetlanda Hotellfastigheter AB. Styrelseledamot i Centralhotellet i Vetlanda AB, Dekundus Framsteget Trygghetsboende AB och Carlfo Holding AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Östanå i Vetlanda Fastighets AB och Aptare Hygiea AB. Styrelsesuppleant i Cafono Bar & Ät i Vetlanda AB och Vetlanda Resecentrum Fastighets AB.

Aktieinnehav i Emilshus: Inget. Pierre är dock delägare och styrelseledamot i Aptare Holding AB som innehar 4 440 000 stamaktier av serie A och 20 480 010 stamaktier av serie B.

Oberoende (enligt bestämmelserna i Svensk kod för bolagsstyrning): Inte oberoende i förhållande till Bolaget, bolagsledningen eller Bolagets större aktieägare eftersom Pierre är projektchef i Bolaget och styrelseledamot i Aptare Holding AB som kontrollerar över 10 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

*Aktieinnehav efter beslutad aktiesplit.