linkedIn Cision

Finansiell information och dokument

Här kan du ladda ner våra finansiella rapporter och tillhörande dokument. För mer information kontakta Jonas Karlsson, CFO, 073-600 74 81
jonas.karlsson@emilshus.com

Revisor

Bolagets revisor är Ingemar Rindstig på EY.