linkedIn Cision

Kalendarium

I kalendariet publicerar vi aktuella datum för våra finansiella rapporter och andra viktiga datum.

Aktuellt


  19 feb 2021 Bokslutskommuniké 2020

  31 mar 2021 Årsredovisning 2020 (under mars)

  20 apr 2021 Årsstämma 2020

  20 apr 2021 Delårsrapport Q1 2021

  08 jul 2021 Delårsrapport Q2 2021

  20 okt 2021 Delårsrapport Q3 2021

Föregående händelser


  20 apr 2020 Årsredovisning 2019
  Årsredovisning för Fastighetsbolaget Emilshus AB.

  20 apr 2020 Delårsrapport Q1 2020

  10 jul 2020 Delårsrapport Q2 2020

  12 okt 2020 Delårsrapport Q3 2020

Kontakt

Jakob Fyrberg

VD Jakob Fyrberg Direkt: ‭0383-212 05
Mobil: 0705-93 95 96
jakob.fyrberg@emilshus.com