linkedIn Cision

Kalendarium

I kalendariet publicerar vi aktuella datum för våra finansiella rapporter och andra viktiga datum.

Aktuellt


  30 dec 2021 Avstämningsdag för utdelning till preferensaktieägare

  10 feb 2022 Bokslutskommuniké 2021

  31 mar 2022 Avstämningsdag för utdelning till preferensaktieägare

Föregående händelser


  20 okt 2021 Delårsrapport Q3 2021

  08 jul 2021 Delårsrapport Q2 2021

  20 apr 2021 Delårsrapport Q1 2021

  20 apr 2021 Årsstämma 2020

  31 mar 2021 Årsredovisning 2020

  19 feb 2021 Bokslutskommuniké 2020

  12 okt 2020 Delårsrapport Q3 2020

  10 jul 2020 Delårsrapport Q2 2020

  20 apr 2020 Delårsrapport Q1 2020

  20 apr 2020 Årsredovisning 2019
  Årsredovisning för Fastighetsbolaget Emilshus AB.

Kontakt

Jakob Fyrberg

VD Jakob Fyrberg Direkt: ‭0383-212 05
Mobil: 0705-93 95 96
jakob.fyrberg@emilshus.com