linkedIn Cision
Publicerad: 2019-11-27

Emilshus emitterar ett obligationslån om 300 MSEK

Fastighetsbolaget Emilshus AB har emitterat ett icke säkerställt treårigt obligationslån om 300 MSEK inom ett rambelopp om 500 MSEK.

Obligationslånet löper till 2022 med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 5,75 procentenheter. Investerarintresset för obligationslånet var stort och emissionen övertecknades kraftigt med efterfrågan koncentrerad till svenska och internationella institutionella investerare.

”Genom obligationsemissionen öppnas en ny finansieringskälla för Emilshus. Emissionen ger samtidigt Emilshus finansiell kapacitet för fortsatt lönsam tillväxt. Vi är mycket nöjda över det stora förtroende investerarna har visat oss”. – Jakob Fyrberg, VD Fastighetsbolaget Emilshus

Emilshus överväger flera fastighetsförvärv och emissionslikviden ska användas för att finansiera förvärv och generella verksamhetsändamål. Emilshus avser att notera obligationslånet på NASDAQ Stockholm Corporate Bond List.

ABG Sundal Collier har varit finansiell rådgivare och Glimstedt har varit juridisk rådgivare till Emilshus.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: +46 70 593 95 96

Jonas Karlsson, CFO
E-post: jonas.karlsson@emilshus.com
Telefon: +46 73 600 74 81

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbeståndet uppgår per mars 2020 till cirka 259 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 53 fastigheter inom segmenten lätt industri/logistik, kontor och handel.