linkedIn Cision
Publicerad: 2019-01-15

Emilshus genomför nyemission om 42 Mkr

Emilshus har under kvartal två 2019 genomfört en nyemission om 54 miljoner kronor.

Emissionen är tecknad av främst företagare från Småland, vilket ligger bolagets strategi för att stärka den lokala närvaron. Efter nyemissionen har bolaget 15 aktieägare.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-mail: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: +46 70 593 95 96

Om Emilshus

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbeståndet uppgår per mars 2020 till cirka 259 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 53 fastigheter inom segmenten lätt industri/logistik, kontor och handel.