linkedIn Cision
Publicerad: 2019-05-14

Kallelse till årsstämma 2019

Aktieägarna i Fastighetsbolaget Emilshus AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 juni 2019 kl. 16:00 på Fabriksgatan 1A i Vetlanda.

Kallelse till årsstämma 2019 i Fastighetsbolaget Emilshus AB.pdf

 

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Ericsson, Ordförande
E-mail: johan.ericsson@emilshus.com
Telefon: +46 70 544 00 00 

Jonas Karlsson, CFO
E-mail: Jonas.karlsson@emilshus.com
Telefon: +46 73 600 74 81