linkedIn Cision

Nyheter och Press

Här samlar vi alla våra nyheter och pressmeddelanden.

Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma i Fastighetsbolaget Emilshus AB den 23 Juni 2021

23 juni 2021

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) har hållit en extra bolagsstämma idag den 23 juni 2021.

Läs mer

Emilshus och BUFAB Sweden i gemensamt hållbarhetsprojekt

14 juni 2021

Vi installerar en solcellsanläggning på fastigheten Stenfalken 1 där BUFAB Sweden bedriver sin verksamhet i Värnamo.

Läs mer
Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma

24 maj 2021

Aktieägarna i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma 23 juni 2021.

Läs mer

Vi tar hållbarhet ett steg längre med vindkraft från Bixia

20 maj 2021

Emilshus har tecknat avtal med elbolaget Bixia som innebär att vi köper in el från två lokala vindkraftsparker.

Läs mer
Regulatorisk

Emilshus förvärvar stort fastighetsbestånd i Växjö

29 april 2021

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av 82 000 kvm kommersiella lokaler i Växjö för en köpeskilling om 1 205 mkr.

Läs mer
Regulatorisk

Delårsrapport januari – mars 2021

20 april 2021

Fastighetsbolaget Emilshus AB presenterar delårsrapporten för januari – mars 2021

Läs mer
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma 2021

20 april 2021

Kommuniké från årsstämma i Fastighetsbolaget Emilshus AB 2021 den 20 april 2021.

Läs mer

Emilshus tillsätter hållbarhetsansvarig

14 april 2021

Lisa Johansson tillträder den nyinrättade tjänsten som hållbarhetsansvarig

Läs mer
Regulatorisk

Årsredovisning 2020

31 mars 2021

Fastighetsbolaget Emilshus AB Årsredovisning 2020

Läs mer
Regulatorisk

Nasdaq Stockholm har godkänt Emilshus ansökan om upptagande till handel av obligationer och första handelsdag är planerad till onsdagen den 24 mars 2021

23 mars 2021

Läs mer

Emilshus förvärvar industri- lagerfastigheter i Småland

22 mars 2021

Emilshus har i tre separata affärer förvärvat fastigheter för 240 mkr

Läs mer
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma 2021

18 mars 2021

Aktieägarna i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 april 2021.

Läs mer
Regulatorisk

Emilshus offentliggör obligationsprospekt

17 mars 2021

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) har nyligen emitterat obligationer om SEK 150 miljoner (”Obligationerna”) och därmed utökat sitt obligationslån med slutligt förfall i december 2022 (ISIN: SE0013409265).

Läs mer
Regulatorisk

Emilshus emitterar företagsobligationer om SEK 150 miljoner

12 mars 2021

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat obligationer om SEK 150 miljoner. Emilshus har utökat sitt obligationslån med slutligt förfall i december 2022 (ISIN: SE0013409265).

Läs mer
Regulatorisk

Företagsobligationer & genomförd företrädesemission

11 mars 2021

Emilshus undersöker möjligheten att emittera ytterligare företagsobligationer samt informerar om genomförd företrädesemission

Läs mer
Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2020

19 februari 2021

Fastighetsbolaget Emilshus AB Bokslutskommuniké 2020 publicerades fredagen den 19 februari 2021, kl 07.30.

Läs mer

Emilshus förvärvar fastighet i Jönköping

04 februari 2021

Emilshus har förvärvat en industri/lagerfastighet i Jönköping om 7 345 m2 med ett underliggande fastighetsvärde om 49 miljoner kronor

Läs mer

Vi stöttar Barncancerfonden

16 december 2020

Den här julen hjälper vi till att hålla cancer borta från barn. Vi på Emilshus är stolta över att stötta Barncancerfonden och deras livsviktiga arbete.

Läs mer

Emilshus förvärvar 11 fastigheter i Småland

14 december 2020

Emilshus har förvärvat livmedelsfastigheter med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 185 mkr.

Läs mer

Emilshus förvärvar industri- och lagerfastigheter i Småland

20 november 2020

Emilshus har i tre separata affärer förvärvat fastigheter för 239 mkr

Läs mer

Valberedning utsedd

29 oktober 2020

Valberedning utsedd till kommande årsstämma 2021.

Läs mer
Regulatorisk

Delårsrapport januari – september 2020

12 oktober 2020

Fastighetsbolaget Emilshus AB presenterar delårsrapporten för januari – september 2020

Läs mer

Emilshus förvärvar fastigheter i Värnamo

01 oktober 2020

Emilshus har förvärvat tre industri/lagerfastigheter Värnamo om 30 000 m2 med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 83 miljoner kronor.

Läs mer
Regulatorisk

Delårsrapport januari – juni 2020

10 juli 2020

Fastighetsbolaget Emilshus AB presenterar delårsrapporten för januari – juni 2020

Läs mer

Emilshus förvärvar fastigheter i Kalmar

18 juni 2020

Emilshus har i två separata affärer förvärvat tre fastigheter i Kalmar om 10 560 m2 med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 58 miljoner kronor.

Läs mer
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma 2020

13 juni 2020

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) avhöll årsstämma den 11 juni 2020 i bolagets lokaler, Fabriksgatan 1A, Vetlanda. Vid årsstämman fattades följande beslut:

Läs mer

Emilshus förvärvar i Kalmar

14 maj 2020

Emilshus har förvärvat en industri/lagerfastighet i Kalmar om 2 751m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 18 miljoner kronor.

Läs mer
Regulatorisk

Kallelse till årsstämma 2020

11 maj 2020

Aktieägarna i Fastighetsbolaget Emilshus AB kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 juni 2020 kl. 13:00 på Fabriksgatan 1A i Vetlanda.

Läs mer
Regulatorisk

Emilshus senarelägger årsstämman

23 april 2020

Styrelsen i Emilshus har valt att senarelägga årsstämman till den 11 juni kl. 13.00. pga pågende coronapandemi.

Läs mer
Regulatorisk

Delårsrapport januari - mars 2020

20 april 2020

Fastighetsbolaget Emilshus AB presenterar delårsrapporten för januari - mars 2020.

Läs mer
Regulatorisk

Årsredovisning 2019

20 april 2020

Fastighetsbolaget Emilshus AB presenterar årsredovisning för 2019.

Läs mer

Emilshus förvärvar Hecos fastighet i Hillerstorp

02 mars 2020

Emilshus har förvärvat en produktion/lagerfastighet i Hillerstorp om 7 554 kvm med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 53 miljoner kronor.

Läs mer
Regulatorisk

Bokslutskommuniké 2019

21 februari 2020

Fastighetsbolaget Emilshus AB startade i Vetlanda i juli 2018 och gör nu sitt första bokslut för 12 månader.

Läs mer

Emilshus förvärvar fastigheter i Jönköping och Växjö

11 februari 2020

Emilshus har i två separata affärer förvärvat fastigheter för 361 mkr

Läs mer
Regulatorisk

Emilshus obligation tas upp till handel

04 februari 2020

Nasdaq Stockholm har godkänt Emilshus ansökan om upptagande till handel av obligationerna och första handelsdag är planerad till onsdagen den 5 februari 2020.

Läs mer
Regulatorisk

Emilshus offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering

31 januari 2020

Emilshus offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av obligationer vid Nasdaq Stockholm

Läs mer

Emilshus förvärvar fastigheter i Växjö och Kalmar

10 januari 2020

Emilshus har i två separata affärer förvärvat 11 fastigheter för 187 mkr

Läs mer

Vi är stolta över att stötta Barncancerfonden

19 december 2019

Den här julen hjälper vi till att hålla cancer borta från barn. Vi på Emilshus är stolta över att stötta Barncancerfonden och deras livsviktiga arbete.

Läs mer

Emilshus emitterar ett obligationslån om 300 MSEK

27 november 2019

Fastighetsbolaget Emilshus AB har emitterat ett icke säkerställt treårigt obligationslån om 300 MSEK inom ett rambelopp om 500 MSEK.

Läs mer

Emilshus förvärvar ett obelånat fastighetsbestånd om 180 mkr från AB Sagax

22 oktober 2019

Fastighetsbolaget Emilshus AB förvärvar åtta obelånade fastigheter i Småland från AB Sagax mot likvid i form av nyemitterade aktier i Emilshus.

Läs mer

Emilshus förvärvar i Värnamo

08 oktober 2019

Emilshus har förvärvat en produktions/ lagerfastighet i Värnamo om 4 370m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 26 miljoner kronor.

Läs mer

Emilshus förvärvar Work Systems fastighet i Jönköping

07 oktober 2019

Emilshus har förvärvat en produktions/ lagerfastighet i Jönköping om 9 775m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 73 miljoner kronor.

Läs mer

Emilshus genomför nyemission

15 juli 2019

Emilshus har under kvartal två 2019 genomfört en nyemission om 54 miljoner kronor.

Läs mer

Emilshus förvärvar i Vetlanda

04 juni 2019

Emilshus har förvärvat en produktion/lagerfastighet i Vetlanda om 2 585 m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 18 miljoner kronor.

Läs mer

Emilshus förvärvar i Hillerstorp, Gnosjö

15 maj 2019

Emilshus har förvärvat en produktions/ lagerfastighet i Hillerstorp, Gnosjö om 14 297m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 75 miljoner kronor.

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2019

14 maj 2019

Aktieägarna i Fastighetsbolaget Emilshus AB kallas härmed till årsstämma tisdagen den 11 juni 2019 kl. 16:00 på Fabriksgatan 1A i Vetlanda.

Läs mer

Emilshus blir intressebolag till NP3 efter fastighetsförvärv

13 maj 2019

Det förvärvade fastighetsbeståndet, med ett fastighetsvärde om 272 MSEK, har en area om 29 000 m2 och ett hyresvärde om 20 MSEK med starka hyresgäster på genomgående långa hyresavtal.

Läs mer

Emilshus genomför nyemission om 42 Mkr

15 januari 2019

Emilshus har under kvartal två 2019 genomfört en nyemission om 54 miljoner kronor.

Läs mer

Emilshus förvärvar i Vaggeryd

20 december 2018

Emilshus har förvärvat en logistikfastighet i Vaggeryd. Industrifastigheter om 11 200m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 60 miljoner kronor.

Läs mer

Emilshus förvärvar i Värnamo och Växjö

01 oktober 2018

Emilshus har förvärvat fyra industrifastigheter om 36 600m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 160 miljoner kronor.

Läs mer