linkedIn Cision
Publicerad: 2020-04-20

Årsredovisning 2019

Fastighetsbolaget Emilshus AB presenterar årsredovisning för 2019.

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbeståndet uppgår per oktober 2020 till cirka 294 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 58 fastigheter inom segmenten lätt industri/logistik, kontor och handel.