linkedIn Cision
Publicerad: 2020-02-21

Bokslutskommuniké 2019

Fastighetsbolaget Emilshus AB startade i Vetlanda i juli 2018 och gör nu sitt första bokslut för 12 månader.

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbeståndet uppgår per augusti 2020 till cirka 264 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 55 fastigheter inom segmenten lätt industri/logistik, kontor och handel.