linkedIn Cision
Publicerad: 2021-02-19

Bokslutskommuniké 2020

Fastighetsbolaget Emilshus AB Bokslutskommuniké 2020 publicerades fredagen den 19 februari 2021, kl 07.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: ‭0383-212 05

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbeståndet uppgår per april 2021 till cirka 400 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 72 fastigheter inom segmenten lätt industri/logistik, kontor och handel.