linkedIn Cision
Publicerad: 2020-01-10

Emilshus förvärvar fastigheter i Växjö och Kalmar

Emilshus har i två separata affärer förvärvat 11 fastigheter för 187 mkr

I Växjö har Emilhus förvärvat sju fastigheter med en uthyrbar area om 12 400 kvm till ett underliggande fastighetsvärde om 112 mkr. Säljare är Fastighetsfonden Norama och fastigheterna tillträds i januari 2020.

I Kalmar har Emilshus förvärvat fyra fastigheter av Incita Fastigheter. Den totala uthyrbara arean är 11 000 kvm med ett underliggande fastighetsvärde om 75 mkr. Fastigheterna tillträddes i december 2019.

 

Jakob Fyrberg kommenterar;

Genom dessa två förvärv har Emilshus på allvar etablerat sig i Växjö och Kalmar. Vår avsikt är nu att förväva mer i båda städerna”

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: ‭0383-212 05

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbeståndet uppgår per augusti 2020 till cirka 264 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 55 fastigheter inom segmenten lätt industri/logistik, kontor och handel.