linkedIn Cision
Publicerad: 2020-03-02

Emilshus förvärvar Hecos fastighet i Hillerstorp

Emilshus har förvärvat en produktion/lagerfastighet i Hillerstorp om 7 554 kvm med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 53 miljoner kronor.

Hela fastigheten kommer att hyras av Heco och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till 10 år. Fastigheten tillträds i mars 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: ‭0383-212 05

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbeståndet uppgår per augusti 2020 till cirka 264 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 55 fastigheter inom segmenten lätt industri/logistik, kontor och handel.