linkedIn Cision
Publicerad: 2018-10-01

Emilshus förvärvar i Värnamo och Växjö

Emilshus har förvärvat fyra industrifastigheter om 36 600m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 160 miljoner kronor.

Det årliga hyresvärdet för fastigheterna uppgår till 18 mkr. Tre av fastigheterna ligger i Värnamo och en i Växjö. Uthyrningsgraden uppgår till 90 % och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till 4 år. Fastigheterna tillträtts under tredje kvartalet 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: ‭0383-212 05

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbeståndet uppgår per augusti 2020 till cirka 264 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 55 fastigheter inom segmenten lätt industri/logistik, kontor och handel.