linkedIn Cision
Publicerad: 2018-12-20

Emilshus förvärvar i Vaggeryd

Emilshus har förvärvat en logistikfastighet i Vaggeryd. Industrifastigheter om 11 200m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 60 miljoner kronor.

Det årliga hyresvärdet för fastigheterna uppgår till 6 mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 100% och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till 2,5 år. Fastigheterna tillträtts under första kvartalet 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: ‭0383-212 05

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbeståndet uppgår per augusti 2020 till cirka 264 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 55 fastigheter inom segmenten lätt industri/logistik, kontor och handel.