linkedIn Cision
Publicerad: 2020-04-23

Emilshus senarelägger årsstämman

Styrelsen i Emilshus har valt att senarelägga årsstämman till den 11 juni kl. 13.00. pga pågende coronapandemi.


Valet att senarelägga årsstämman baseras på respekten för de närvarandes hälsa samt att Emilshus på ett bättre sätt kan bedöma effekten av rådande pandemin.

 

Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 18 maj. Emilshus återkommer med kallelse till årsstämman senast den 11 maj.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: ‭0383-212 05

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbeståndet uppgår per oktober 2020 till cirka 294 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 58 fastigheter inom segmenten lätt industri/logistik, kontor och handel.