linkedIn Cision
Publicerad: 2021-04-20

Kommuniké från årsstämma 2021

Kommuniké från årsstämma i Fastighetsbolaget Emilshus AB 2021 den 20 april 2021.

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbeståndet uppgår per mars 2021 till cirka 373 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 70 fastigheter inom segmenten lätt industri/logistik, kontor och handel.