Publicerad: 2019-05-13

Emilshus blir intressebolag till NP3 efter fastighetsförvärv

Det förvärvade fastighetsbeståndet, med ett fastighetsvärde om 272 MSEK, har en area om 29 000 m2 och ett hyresvärde om 20 MSEK med starka hyresgäster på genomgående långa hyresavtal.

I och med affären lämnar NP3 marknadsområdet Småland samtidigt som NP3 inträder som delägare i Emilshus. Av förvärvslikviden erläggs 100 MSEK i nyemitterade aktier i Emilshus till en emissionskurs om 110 kr per aktie innebärande att NP3 kommer att äga 23% av utestående aktier i Emilshus efter fullföljd transaktion.

Affären kommer att behandlas på Emilshus kommande årsstämma den 11 juni 2019.

 

Emilshus VD, Jakob Fyrberg, kommenterar;

”Emilshus har samma syn på fastighetsägande som NP3, värde skapas genom lokal närvaro och starkt engagemang. I och med denna affären får vi möjlighet att växa vidare i Småland och NP3 koncentrerar sig på sin hemmamarknad i Norrland. Genom sitt delägande kommer NP3 samtidigt att bli en viktig part i Emilshus framtida utveckling”

 

Emilshus är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland. Efter affären med NP3 består bolaget av cirka 30 fastigheter med ett hyresvärde om ca 100 mkr och med en uthyrningsbar yta om cirka 146 000m².

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-mail: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: +46 70 593 95 96

Tomas Carlström, Affärsutvecklingschef
E-mail: tomas.carlstrom@emilshus.com
Telefon: +46 70 829 52 19

 

Emilshus är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i Småland. Den 1 oktober 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 160 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 32 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, och kontor. Emilshus grundades 2018 och har sitt säte i Vetlanda.