Publicerad: 2019-05-15

Emilshus förvärvar i Hillerstorp, Gnosjö

Emilshus har förvärvat en produktions/ lagerfastighet i Hillerstorp, Gnosjö om 14 297m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 75 miljoner kronor.

Det årliga hyresvärdet för fastigheten uppgår till 6,4 mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 100 % och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till 10 år. Fastigheten tillträds under andra kvartalet 2019.

För mer information, vänligen kontakta:

Tomas Carlström, Affärsutvecklingschef 
E-mail: tomas.carlstrom@emilshus.com
Telefon: +46 70 829 52 19

Pierre Folkesson, Förvaltningschef
E-mail: pierre.folkesson@emilshus.com
Telefon: +46 70 632 17 08 

 

Emilshus är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i Småland. Den 1 oktober 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 160 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 32 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, och kontor. Emilshus grundades 2018 och har sitt säte i Vetlanda.