Publicerad: 2019-10-07

Emilshus förvärvar Work Systems fastighet i Jönköping

Emilshus har förvärvat en produktions/ lagerfastighet i Jönköping om 9 775m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 73 miljoner kronor.

Hela fastigheten kommer att hyras av Work System och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till 10 år. Fastigheten tillträds under fjärde kvartalet 2019.


För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: +46 70 593 95 96

Pierre Folkesson, Förvaltningschef
E-post: pierre.folkesson@emilshus.com
Telefon: +46 70 632 17 08

 

Emilshus är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i Småland. Den 1 oktober 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 160 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 32 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, och kontor. Emilshus grundades 2018 och har sitt säte i Vetlanda.