Publicerad: 2019-07-15

Emilshus genomför nyemission

Emilshus har under kvartal två 2019 genomfört en nyemission om 54 miljoner kronor.

Emissionen är tecknad av främst företagare från Småland samt av nuvarande ägare bl.a.  NP3 Fastigheter och Aptare.

r mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-mail:
jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: +46 70 593 95 96

Jonas Karlsson, CFO
E-mail: Jonas.karlsson@emilshus.com
Telefon: +46 73 600 74 81

Emilshus är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter med hög direktavkastning i Småland. Den 1 oktober 2019 uppgick fastighetsbeståndet till 160 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 32 fastigheter inom segmenten handel, industri/logistik, och kontor. Emilshus grundades 2018 och har sitt säte i Vetlanda.