linkedIn Cision

Om Emilshus

Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Småland.

Emilshus har som affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland. Bolaget befinner sig i stark expansion och för närvarande består fastighetsinnehavet av en uthyrningsbar yta om cirka 482 000 m² fördelat på 91 fastigheter, alla belägna i Småland.

Fastighetsbeståndet byggs med stor fokus på lokal närvaro på intressanta tillväxtorter i Småland där expansionen sker i nära samarbete med hyresgästerna.

Smålandsregionen har ett starkt och expansivt näringsliv samt korta avstånd mellan intressanta och expansiva etableringsorter.

Fakta om Emilshus

  • 91 fastigheter

    Cirka 482 000 

    Hyresintäkter 250 Mkr

  • Välkända hyresgäster

    Stabila hyresflöden

    Starkt tillväxtområde

Affärsidé

Emilshus affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta högavkastande kommersiella fastigheter i Småland. Fokus är hög direktavkastning i kombination med långa hyresavtal och hyresgäster med bedömd god betalningsförmåga.

Emilshus förvaltning fokuserar på en lokal närvaro och nära samarbete med hyresgästerna. Emilshus ska vara en delaktig part i ortens näringsliv och dess utveckling.

Strategi

Emilshus strategi är genom aktiv förvaltning och långsiktigt samarbete med hyresgästerna skapa hög avkastning och stabila kassaflöden. Stor marknadskunskap i förvaltning, ledning och ägarkrets skall säkerställa kvalitén i bolaget. Hyresgästens långsiktiga hyresbetalningsförmåga och fastighetens alternativanvändning är avgörande faktorer i urvalet av förvärvsobjekt.

Emilshus ska alltid vara en affärsmässig och trygg aktör med ett högt förtroende hos bolagets samarbetspartners.

Geografisk läge

Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Småland. Fastighetsbeståndet finns
på tillväxtorter, med stor fokus på lokal närvaro och nära samarbetet med hyresgästerna.