linkedIn Cision

Om Emilshus

Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Småland.

Emilshus har som affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland. Bolaget befinner sig i stark expansion och för närvarande består fastighetsinnehavet av en uthyrningsbar yta om cirka 400 000 m² fördelat på 72 fastigheter, alla belägna i Småland.

Fastighetsbeståndet byggs med stor fokus på lokal närvaro på intressanta tillväxtorter i Småland där expansionen sker i nära samarbete med hyresgästerna.

Smålandsregionen har ett starkt och expansivt näringsliv samt korta avstånd mellan intressanta och expansiva etableringsorter.

Fakta om Emilshus

  • 72 fastigheter

    Cirka 400 000 

    Hyresintäkter 237 Mkr

  • Välkända hyresgäster

    Stabila hyresflöden

    Starkt tillväxtområde

Affärsidé

Emilshus affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta högavkastande kommersiella fastigheter i Småland. Fokus är hög direktavkastning i kombination med långa hyresavtal tecknade av hyresgäster med bedömd god betalningsförmåga.

Fastighetsbeståndet skall finnas på tillväxtorter, med tyngdpunkt på lokal närvaro och nära samarbetet med hyresgästerna. Emilshus ska vara en delaktig part i ortens näringsliv och dess utveckling.

Strategi och mål

Emilshus strategi är genom aktiv förvaltning och långsiktigt samarbete med hyresgästerna skapa hög avkastning och stabila kassaflöden. Stor marknadskunskap i förvaltning, ledning och ägarkrets skall säkerställa kvalitén i bolaget. Hyresgästens långsiktiga hyresbetalningsförmåga och fastighetens alternativanvändning är avgörande faktorer i urvalet av förvärvsobjekt.

Emilshus ska alltid vara en affärsmässig och trygg aktör med ett högt förtroende hos bolagets samarbetspartners.

Geografisk läge

Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Småland. Fastighetsbeståndet finns
på tillväxtorter, med stor fokus på lokal närvaro och nära samarbetet med hyresgästerna.