Om Emilshus

Vi förvärvar, utvecklar och förvaltar kommersiella fastigheter i Småland.

Emilshus grundades 2018 med affärsidé att förvärva, utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Småland. I dagsläget består bolaget av cirka 32 fastigheter och med en uthyrningsbar yta om cirka 160 000m².

Fastighetsbeståndet finns på tillväxtorter, med stor fokus på lokal närvaro oc h nära samarbetet med hyresgästerna. Smålandsregionen har ett starkt och expansivt näringsliv samt korta avstånd mellan intressanta etableringsorter.

Fakta om Emilshus

  • 32 fastigheter

    Cirka 160 000

    Hyresintäkter 97,3 Mkr

  • Välkända hyresgäster

    Stabila hyresflöden

    Starkt tillväxtområde

Affärsidé

Emilshus affärsidé är att förvärva, utveckla och förvalta högavkastande kommersiella fastigheter i Småland. Fokus är hög direktavkastning i kombination med långa hyresavtal tecknade av hyresgäster med bedömd god betalningsförmåga.

Fastighetsbeståndet skall finnas på tillväxtorter, med tyngdpunkt på lokal närvaro och nära samarbetet med hyresgästerna. Emilshus ska vara en delaktig part i ortens näringsliv och dess utveckling.

Strategi och mål

Emilshus strategi är genom aktiv förvaltning och långsiktigt samarbete med hyresgästerna skapa hög avkastning och stabila kassaflöden. Stor marknadskunskap i förvaltning, ledning och ägarkrets skall säkerställa kvalitén i bolaget. Hyresgästens långsiktiga hyresbetalningsförmåga och fastighetens alternativanvändning är avgörande faktorer i urvalet av förvärvsobjekt.

Emilshus ska alltid vara en affärsmässig och trygg aktör med ett högt förtroende hos bolagets samarbetspartners.