linkedIn Cision

Emilshus hållbarhetsarbete

Emilshus har högt ställda hållbarhetskrav på verksamheten. Hållbarhetsarbetet utgår från ett internt ramverk bestående av hållbarhetsstrategi, policyer och handlingsplaner med fyra fokusområden; fastigheter, medarbetare, hyresgäster och externa samarbetspartners.

Emilshus affärsidé utgår från en lokal närvaro och ett nära samarbete med våra hyresgäster. Emilshus tecknar gröna hyresavtal och har som målsättning att alla nytecknade hyresavtal om minst 500 kvm år 2022 ska vara gröna hyresavtal.

Under 2021 arbetar Emilshus med hållbarhetsfrågor inom flera områden. Vi har bland annat:

  • Upprättat en elportfölj med ursprungsmärkt el från två vindkraftverk i Småland.
  • Installerat solcellsanläggning om 500 kW på fastigheten Stenfalken 1 i Värnamo.
  • Implementerat systemstöd för energiuppföljning och hållbarhetsredovisning.
  • Upprättat hållbarhetsstrategi och uppdatering av policyer.
  • Genomfört en energikartläggning och initiering av hållbarhetsprojekt på fem fastigheter.
  • Arbetat med att identifiera hållbara/gröna tillgångar i beståndet och tagit fram en strategi för omställning till hållbara/gröna tillgångar i syfte att möjliggöra grön finansiering.

Småländsk vindkraft från elbolaget Bixia

Vi har tecknat avtal med elbolaget Bixia som innebär att vi köper in el från två lokala vindkraftsparker. Vi erbjuder även våra hyresgäster ett förmånligt och hållbart elavtal med Bixia.