Publicerad: 2019-01-15

Emilshus genomför nyemission om 42 Mkr

Emilshus har under kvartal fyra 2018 genomfört en nyemission om 42 miljoner kronor.

Emissionen är tecknad av främst företagare från Småland, vilket ligger bolagets strategi för att stärka den lokala närvaron. Efter nyemissionen har bolaget 15 aktieägare.

r mer information, vänligen kontakta:

Johan Ericsson, Ordförande
E-mail: johan.ericsson@emilshus.com
Telefon: +46 70 544 00 00 

Jonas Karlsson, CFO
E-mail: Jonas.karlsson@emilshus.com
Telefon: +46 73 600 74 81 

 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbeståndet uppgår per januari 2020 till cirka 228 000 kvm uthyrningsbar area fördelat på 50 fastigheter inom segmenten lätt industri/logistik, kontor och handel.