Småland

Småland har ett starkt och expansivt näringsliv samt korta avstånd mellan intressanta etableringsorter. Flera städer i regionen växer och Småland är en viktig industriregion samt en av Sveriges främsta logistiklägen.

Emilshus har fokus på att förvärva, utveckla och äga kommersiella fastigheter i Småland, primärt i Jönköpings och Kronobergs län. Denna del av Småland har ett strategiskt läge och anses inneha ett av Sveriges bästa logistiklägen.

Inom en radie av knappt 20 mil från Jönköping nås cirka 3 miljoner människor, motsvarande cirka 30% av Sveriges befolkning. Detta gör regionen till en ideal lokalisering för lager- och logistikfastigheter. Logistik, industri  och handel har därför en framträdande plats inom regionen.

En stark entreprenörsanda och goda kommunikationer som vägförbindelser, flyg och tåg har skapat ett gynnsamt företagsklimat. Transportläget är starkt genom vägförbindelser via E4:an från Stockholm till Öresundsregionen samt riksväg 40 till Göteborg och riksväg 25 mellan Halmstad och Kalmar.

Det gynnsamma logistiska läget i kombination med ett gott  näringslivsklimat bidrar till att företag väljer regionen för etableringar. Efterfrågan på kontorsfastigheter i centrala lägen bedöms som god. Även efterfrågan på moderna lager- och industrilokaler i regionen är god.

En stark entreprenörsanda har medfört en prägling av innovation, industriell tradition och hög hållbar tillväxt.


Regionen är en av de mest industritäta i Sverige och näringslivet präglas  av variation och mångfald. En stark entreprenörsanda har skapat en  gynnsam mix av innovation och industriell tradition vilket givit en höghållbar tillväxt. Företagsklimatet i regionen, som innefattar Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, Vetlanda, Värnamo och Sävsjö, är unikt i Sverige.

Här finns  flera världsledande företag inom sina respektive segment. Därtill kommer det att i Växjö med omnejd finns ett väl differentierat näringsliv med högteknologiska och kunskapsintensiva företag, vilket gjort att kommunen är en av de mest IT-företagstäta kommunerna i landet.