linkedIn Cision

Strategi

Emilshus ska generera starka kassaflöden genom att:

  • Förvärva högavkastande kommersiella fastigheter i Småland med fokus på tillväxtorterna Växjö, Jönköping, Kalmar och Värnamo.
  • Fokusera på lätt industri, proffshandel/industriservice, externhandel och dagligvaruhandel.
  • Etablera långsiktiga och nära relationer med bolagets hyresgäster.
  • Säkerställa en stabil finansiering av bolagets verksamhet.