linkedIn Cision

Vår marknad Småland

Småland har ett starkt och expansivt näringsliv samt korta avstånd mellan intressanta etableringsorter. Småland är av hävd en viktig industriregion i Sverige, känt för ett aktivt och framgångsrikt företagande. Därtill kommer att Småland erbjuder några av Sveriges främsta logistiklägen.

Emilshus har fokus på att förvärva, utveckla och äga kommersiella fastigheter i bra lägen i hela Småland men bolagets primära fokus är tillväxtorter i Jönköpings och Kronobergs län. Det är i dessa delar av Småland som det mest aktiva näringslivet finns samtidigt som regionerna erbjuder ypperliga lokaliseringar av lager och logistikfastigheter.

En stark entreprenörsanda samt erfarna och yrkesskickliga medarbetare rotade i starka företagartraditioner skapar i kombination goda kommunikationer ett gynnsamt lokalt småländskt företagsklimat.

Kombinationen av vägförbindelser via E4:an till Stockholm respektive till Öresundsregionen samt riksväg 40 till Göteborg och riksväg 25 mellan Halmstad och Kalmar ger Småland snabb access till huvuddelen av den svenska marknaden.

Det gynnsamma logistiska läget i kombination med ett gott näringslivsklimat bidrar till att företag väljer regionen för etableringar. Efterfrågan på kontorsfastigheter i centrala lägen bedöms därför som god. Även efterfrågan på moderna lager- och industrilokaler i regionen är god.

En stark entreprenörsanda har medfört en prägling av innovation, industriell tradition och hög hållbar tillväxt.


Regionen är en av de mest industritäta i Sverige och näringslivet präglas  av variation och mångfald. En stark entreprenörsanda har skapat en  gynnsam mix av innovation och industriell tradition vilket givit en höghållbar tillväxt. Företagsklimatet i regionen, som innefattar Gnosjö, Gislaved, Vaggeryd, Vetlanda, Värnamo och Sävsjö, är unikt i Sverige.

Här finns  flera världsledande företag inom sina respektive segment. Därtill kommer det att i Växjö med omnejd finns ett väl differentierat näringsliv med högteknologiska och kunskapsintensiva företag, vilket gjort att kommunen är en av de mest IT-företagstäta kommunerna i landet.