linkedIn Cision
Publicerad: 2021-02-04

Emilshus förvärvar fastighet i Jönköping

Emilshus har förvärvat en industri/lagerfastighet i Jönköping om 7 345 m2 med ett underliggande fastighetsvärde om 49 miljoner kronor

 

Det årliga hyresvärdet för fastigheten uppgår till 3,7 mkr. Fastigheten kommer att förhyras av Addbrand Sweden AB med en avtalstid om 10 år.

Tillträde av fastigheten sker första kvartalet 2021.

Jakob Fyrberg kommenterar;
"Emilshus utökar sitt fastighetsinnehav enligt bolagets målsättning att växa ytterligare i Småland och inom området lättindustri "

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: ‭0383-212 05

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgick per 30 juni 2021 till cirka 482 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter inom segmenten lätt industri, industriservice/ proffshandel, externhandel och dagligvaruhandel.