linkedIn Cision
Publicerad: 2020-10-01

Emilshus förvärvar fastigheter i Värnamo

Emilshus har förvärvat tre industri/lagerfastigheter Värnamo om 30 000 m2 med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 83 miljoner kronor.

 

Det årliga hyresvärdet för fastigheterna uppgår till 7,5 mkr. Fastigheterna kommer att förhyras av Hordagruppen AB med en avtalstid om 10 år. Tillträde av fastigheterna sker under fjärde kvartalet 2020.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: ‭0383-212 05

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgick per 30 juni 2021 till cirka 482 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter inom segmenten lätt industri, industriservice/ proffshandel, externhandel och dagligvaruhandel.