linkedIn Cision
Publicerad: 2019-05-15

Emilshus förvärvar i Hillerstorp, Gnosjö

Emilshus har förvärvat en produktions/ lagerfastighet i Hillerstorp, Gnosjö om 14 297m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 75 miljoner kronor.

Det årliga hyresvärdet för fastigheten uppgår till 6,4 mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 100% och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till 10 år. Fastigheten tillträds under andra kvartalet 2019.

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgick per 30 juni 2021 till cirka 482 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter inom segmenten lätt industri, industriservice/ proffshandel, externhandel och dagligvaruhandel.