linkedIn Cision
Publicerad: 2020-05-14

Emilshus förvärvar i Kalmar

Emilshus har förvärvat en industri/lagerfastighet i Kalmar om 2 751m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 18 miljoner kronor.

Det årliga hyresvärdet för fastigheten uppgår till 1,6 mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 100% och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till 6 år. Fastigheten tillträds under andra kvartalet 2020.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: ‭0383-212 05

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgick per 30 juni 2021 till cirka 482 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter inom segmenten lätt industri, industriservice/ proffshandel, externhandel och dagligvaruhandel.