linkedIn Cision
Publicerad: 2018-12-20

Emilshus förvärvar i Vaggeryd

Emilshus har förvärvat en logistikfastighet i Vaggeryd. Industrifastigheter om 11 200m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 60 miljoner kronor.

Det årliga hyresvärdet för fastigheterna uppgår till 6 mkr. Uthyrningsgraden uppgår till 100% och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till 2,5 år. Fastigheterna tillträtts under första kvartalet 2019.

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgick per 30 juni 2021 till cirka 460 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 87 fastigheter inom segmenten lätt industri, industriservice/ proffshandel, externhandel och dagligvaruhandel.