linkedIn Cision
Publicerad: 2018-10-01

Emilshus förvärvar i Värnamo och Växjö

Emilshus har förvärvat fyra industrifastigheter om 36 600m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 160 miljoner kronor.

Det årliga hyresvärdet för fastigheterna uppgår till 18 mkr. Tre av fastigheterna ligger i Värnamo och en i Växjö. Uthyrningsgraden uppgår till 90 % och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till 4 år. Fastigheterna tillträtts under tredje kvartalet 2018.

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgick per 30 juni 2021 till cirka 482 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter inom segmenten lätt industri, industriservice/ proffshandel, externhandel och dagligvaruhandel.