linkedIn Cision
Publicerad: 2021-04-29

Emilshus förvärvar stort fastighetsbestånd i Växjö

Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av 82 000 kvm kommersiella lokaler i Växjö för en köpeskilling om 1 205 mkr.

Fastighetsportföljen innehåller totalt 17 fastigheter varav 10 förvaltningsfastigheter om cirka 40 000 kvm och 7 projektfastigheter om cirka 42 000 kvm. Projektfastigheterna som är under uppförande/ombyggnation tillträds efter färdigställande av projekten. Portföljen består till stora delar av långa hyresavtal tecknande med välkända hyresgäster.

Förvaltningsfastigheterna tillträds 31/5 2021 och projektfastigheterna tillträds löpande under 2021/2022. Säljare är APP Fastigheter AB.

Jakob Fyrberg kommenterar;

Emilshus tillväxtresa fortsätter. Genom dagens förvärv ökar vi vårt fastighetsbestånd till närmare 4,5 miljarder. Genom selektiva förvärv i den lokala fastighetsmarknaden bygger vi en mycket stark portfölj av kommersiella fastigheter inom området lätt industri/lager och livskraftig handel. Portföljen kännetecknas av hög direktavkastning i kombination med långa hyresavtal. Fastighetsägande är en lokal verksamhet och Emilshus är ett lokalt fastighetsbolag med starka kopplingar till de orter där vi verkar. Detta är nyckel till vår framgång.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: ‭0383-212 05

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgick per 30 juni 2021 till cirka 482 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter inom segmenten lätt industri, industriservice/ proffshandel, externhandel och dagligvaruhandel.