linkedIn Cision
Publicerad: 2019-10-07

Emilshus förvärvar Work Systems fastighet i Jönköping

Emilshus har förvärvat en produktions/ lagerfastighet i Jönköping om 9 775m² med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 73 miljoner kronor.

Hela fastigheten kommer att hyras av Work System och den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till 10 år. Fastigheten tillträds under fjärde kvartalet 2019.

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgick per 30 juni 2021 till cirka 482 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter inom segmenten lätt industri, industriservice/ proffshandel, externhandel och dagligvaruhandel.