linkedIn Cision
Publicerad: 2020-02-04

Emilshus obligation tas upp till handel

Nasdaq Stockholm har godkänt Emilshus ansökan om upptagande till handel av obligationerna och första handelsdag är planerad till onsdagen den 5 februari 2020.

Fastighetsbolaget Emilshus AB AB (publ) ("Emilshus") offentliggjorde den 31 januari 2020 ett prospekt avseende ett obligationslån om 300 MSEK inom ett rambelopp om 500 MSEK. Lånet är icke säkerställt och löper till 2022. I pressmeddelandet rapporterades även om Emilshus avsikt att ansöka om notering av obligationslånet vid Nasdaq Stockholm.

Nasdaq Stockholm har godkänt Emilshus ansökan om upptagande till handel av obligationerna och första handelsdag är planerad till i morgon, onsdagen den 5 februari 2020. Per dagens datum har obligationer till ett värde om 300 MSEK emitterats inom ramen för obligationslånet.

Prospektet avseende obligationslånet godkändes av Finansinspektionen den 30 januari 2020.

Vetlanda den 4 februari 2020

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgick per 30 juni 2021 till cirka 482 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter inom segmenten lätt industri, industriservice/ proffshandel, externhandel och dagligvaruhandel.