linkedIn Cision
Publicerad: 2021-06-14

Emilshus och BUFAB Sweden i gemensamt hållbarhetsprojekt

Vi installerar en solcellsanläggning på fastigheten Stenfalken 1 där BUFAB Sweden bedriver sin verksamhet i Värnamo.


För fastighetsbolaget Emilshus, med 70 kommersiella fastigheter i Småland, är det viktigt att jobba hållbart och i nära samarbete med sina hyresgäster. Därför installeras nu en solcellsanläggning på fastigheten Stenfalken 1 där BUFAB Sweden bedriver sin verksamhet i Värnamo.


Solcellsanläggningen har en effekt på 500 kW och förväntas producera ca 430 500 kWh/år. Det mostvarar årsförbrukningen av el för ca 20 normalstora villor och solcellsanläggningen täcker ca 2 500 kvm takyta.


Johan Lindqvist, VD Bufab Sweden,  menar att projektet har en  fantastiskt stor uppsida.


– Vi kan inte bara se det ur ett ekonomiskt perspektiv utan också vad som är hållbart på lång sikt. Hållbarhet är en fråga som kommer att bli allt mer viktig framåt och vi måste ta vårt ansvar och visa att vi faktiskt gör något. Signalerna är tydliga från våra ägare och våra kunder,  men också från våra framtida medarbetare. Vill vi vara ett attraktivt bolag att investera i, att samarbeta med samt jobba på, måste vi visa att vi tar hållbarhet på allvar, säger Johan Lindqvist.

Emilshus har en tydlig hållbarhetsprofil

Fastighetsbolaget Emilshus befinner sig i en stark expansion. Nyligen förvärvades ytterligare 17 kommersiella fastigheter på sammanlagt 82 000 kvadratmeter i Växjö. Fastigheterna tillträds under 2021-2022.

 

Lisa Johansson är Hållbarhetsansvarig på Emilshus och beskriver att Emilshus har en tydlig hållbarhetsprofil, vilket är nära sammankopplat med den lokala närvaron i Småland.  

 

– Vi vill skapa förutsättningar för en hållbar utveckling och har högt ställda hållbarhetskrav både på vår verksamhet och på våra leverantörer. Samtidigt som vi skapar förutsättningar för en hållbar utveckling genereras värden för ägare, hyresgäster och övriga intressenter. Vi erbjuder våra hyresgäster mer än att hyra kvadratmetrar, menar Lisa Johansson.

     

Pierre Folkesson är Projektchef på Emilshus och han beskriver att Emilshus arbete med att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling bland annat innebär att arbeta nära marknaden och våra hyresgäster. Det innebär även att vara en attraktiv arbetsplats och arbetsgivare.

 

– Vi är övertygade om att ett gott samarbete med våra hyresgäster är vägen framåt i vårt hållbarhetsarbete. Klimatfrågorna kräver att vi tar ett helhetsgrepp och att vi har hyresgäster med liknande värderingar och ambitioner. Det har vi hittat i vår hyresgäst Bufab och därför väljer vi att investera i en solcellsanläggning i denna storlek i Värnamo.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Lisa Johansson, Hållbarhetsansvarig
E-post: lisa.johansson@emilshus.com
Telefon: 0383-212 16

Pierre Folkesson, Projektchef
E-post: pierre.folkesson@emilshus.com
Telefon: 0383-212 03

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgick per 30 juni 2021 till cirka 482 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter inom segmenten lätt industri, industriservice/ proffshandel, externhandel och dagligvaruhandel.