linkedIn Cision
Publicerad: 2021-04-14

Emilshus tillsätter hållbarhetsansvarig

Lisa Johansson tillträder den nyinrättade tjänsten som hållbarhetsansvarig

Emilshus har en tydlig hållbarhetsprofil, vilket är nära sammankopplat med den lokala närvaron i Småland.  

Vi vill skapa förutsättningar för en hållbar utveckling och har högt ställda hållbarhetskrav både på vår verksamhet och på våra leverantörer. Samtidigt som vi skapar förutsättningar för en hållbar utveckling genereras värden för ägare, hyresgäster och övriga intressenter.

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgick per 30 juni 2021 till cirka 482 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter inom segmenten lätt industri, industriservice/ proffshandel, externhandel och dagligvaruhandel.