linkedIn Cision
Publicerad: 2021-03-11

Företagsobligationer & genomförd företrädesemission

Emilshus undersöker möjligheten att emittera ytterligare företagsobligationer samt informerar om genomförd företrädesemission


Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) (”Emilshus” eller ”Bolaget”) avser undersöka möjligheten att emittera ytterligare seniora icke säkerställda företagsobligationer under ramverket för befintligt obligationslån 2019/2022 (ISIN: SE0013409265). Emilshus har mandaterat ABG Sundal Collier AB (”ABGSC”) som rådgivare för att arrangera investerarmöten med start den 11 mars 2021. En obligationsemission om minimum SEK 100 miljoner inom befintligt rambelopp om SEK 500 miljoner, varav SEK 300 miljoner utestår med slutligt förfall i december 2022, kan komma att följa, förbehållet bland annat rådande marknadsförhållanden. Emissionslikviden avses användas till generella verksamhetsändamål.


Emilshus offentliggör även att Bolaget har genomfört en företrädesemission av B-aktier om cirka SEK 85 miljoner i mars månad 2021. Bolagets största ägare Aptare Fastigheter, Sagax och NP3 har tecknat sina respektive pro rataandelar av emissionen.

 

Denna information är sådan information som Emilshus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 mars 2021, kl. 09.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: ‭0383-212 05

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgick per 30 juni 2021 till cirka 482 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter inom segmenten lätt industri, industriservice/ proffshandel, externhandel och dagligvaruhandel.