linkedIn Cision
Publicerad: 2021-05-24

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma 23 juni 2021.


Mot bakgrund av covid-19-pandemin kommer bolagsstämma att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

 

För att läsa kallelsen till bolagsstämman, klicka här.

För att ladda hem ett fullmaktsformulär, klicka här.

För att ladda hem en anmälan och ett formulär för förhandsröstning, klicka här

Denna information är sådan information som Fastighetsbolaget Emilshus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2021 kl 17:00. 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Fyrberg, VD
E-post: jakob.fyrberg@emilshus.com
Telefon: ‭0383-212 05

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgick per 30 juni 2021 till cirka 482 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter inom segmenten lätt industri, industriservice/ proffshandel, externhandel och dagligvaruhandel.