linkedIn Cision
Publicerad: 2020-10-29

Valberedning utsedd

Valberedning utsedd till kommande årsstämma 2021.

Enligt beslut vid årsstämman 2020 i Fastighetsbolaget Emilshus AB skall en valberedning bestående av representanter för de tre största aktieägarna samt styrelsens ordförande formeras i syfte att förbereda förslag till val av styrelse och revisorer med tillhörande villkor vid kommande årsstämma 2021.

 

I enlighet med detta har en valberedning konstituerats. Valberedningens medlemmar är;

 

  • Advokat Erik Borgblad, utsedd av Aptare Holding AB (valberedningens ordförande)

  • Björn Garat, utsedd av AB Sagax

  • Andreas Wahlén, utsedd av NP3 Fastigheter AB

  • Johan Ericsson, styrelseordförande i Fastighetsbolaget Emilshus AB

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningens ordförande, Erik Borgblad, med mailadress erik.borgblad@glimstedt.se För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 15 februari 2021. Fastighetsbolaget Emilshus AB:s årsstämma kommer att hållas den 20 april 2021.

 

För mer information vänligen kontakta;
Erik Borgblad, valberedningens ordförande, tel. 073 516 00 08

Om Emilshus 

Emilshus är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning. Emilshus fastighetsbestånd uppgick per 30 juni 2021 till cirka 482 000 m² uthyrningsbar area fördelat på 91 fastigheter inom segmenten lätt industri, industriservice/ proffshandel, externhandel och dagligvaruhandel.