Skip to content

Emilshus har utsett FNCA Sweden AB som Certified Adviser inför börsnoteringen på Nasdaq First North Growth Market. FNCA äger inga aktier eller andra värdepapper i bolaget.  

FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm
Tel: 08-528 00 399
www.fnca.se