Våra fastigheter

Emilshus äger fastigheter i Smålandsregionen. Vårt fastighetsbestånd består av 43 kommersiella fastigheter med en total uthyrbar area om cirka 216 000m².

Ort

Lokaltyp

Storlek

Sortering