Våra fastigheter

Emilshus äger fastigheter i Smålandsregionen. Vårt fastighetsbestånd består av cirka 30 kommersiella fastigheter med en total uthyrbar area om cirka 146 000m².

Ort

Lokaltyp

Storlek

Sortering