Våra fastigheter

Emilshus äger fastigheter i Smålandsregionen. Vårt fastighetsbestånd består av 50 kommersiella fastigheter med en total uthyrbar area om cirka 228 000m².

Ort

Lokaltyp

Storlek

Sortering