linkedIn Cision

Våra fastigheter

Emilshus äger fastigheter i Smålandsregionen. Vårt fastighetsbestånd består i dagsläget av 91 kommersiella fastigheter.