linkedIn Cision

Fastighetsbestånd

Emilshus äger fastigheter i Smålandsregionen. Vårt fastighetsbestånd består av 91 kommersiella fastigheter med en total uthyrbar area om cirka 482 000 m².

Ort

Storlek

Sortering